Musas e Terras

Musas e Terras est un’atòbiu chi si ripitit po sa segunda borta e disigiaus chi si sigat a fàere cada annu. Un’atòbiu chi permitat a is artes nostras de si faer connòschere e pretziare in unu cunfrontu internatzionali chi oberit s’enna a su mundu e a sas culturas musicales e poèticas de sos pòpulos. Musas e Terras est unu sinzale de abbertura chi s’agiudat a cumprendi, a connosci e a cresci.

In sa prima editzioni su tema centrali fiat cussu de sa poesia improvisada in Sardigna e in su mundu, in custa segunda editzioni incapas s’argumentu est cussu de is istrumentos musicales de su connotu: launeddas, organitos, chiterra, tumbarinos  e totu sos àteros sonus chi teneus in Sardigna.

Sas pràtigas musicales  e poèticas  ligadas con s’imperu de custus sonus sunt galu bias e podeus nàrrere fortes, mancari chi si depant cunfrontai donnia die cun is cambiamentus chi intrant in sa vida de is sardus, cun sas maneras noas de fàghere comunicatzioni e prus in generali cun is problemas de sas biddas chi sunt connoschende un’ispopulamentu chi minetzat màssimu sas prus piticas.

Tando Musas e Terras est un’atòbiu pro sonare e cantare, pro iscurtai e biri custus sonus, paris cun atrus de àteras traditziones italianas e de su mundu, ma est fintzas un’atòbiu pro arresonare, po istudiai, pro  si cunfrontai e cumprèndere mellus a inue semus andende.

Cuntzertos, laboratòrios cun is scolas, workshop abertos, cunvegnos, sunt su programma de Musas e Terras chi podeis biri in su situ dedicau a s’atòbiu: musas-e-terras.org

Articoli recenti

Menu