Cussertu Cùcuru ‘e luna de Torpè

Cantu a tenore

Addis Elio – Corda Marco – Mula Pier Nicola – Pilosu Sebastiano

bustianeddu@yahoo.it
Torpè
Promotore di questi eventi:

Su fogulone de Sant'Antoni

16 Gennaio 2022
Menu