Cunvocatzione Assemblea de Indiritzu e Rapresentàntzia. 29/05/2021

Sa neo eleta Assemblea de Indiritzu e Rapresentàntzia de CAMPOS est cunvocada po sàbadu su 29 de maju a is 6 de sero in Solarussa in sa domo Naìtana, pro arresonare a deliberare subra a sos argumentos chi sighint:

  1. Insediamentu assemblea
  2. Eletzione de su Cussìgiu Diretivu

Istade-bos bene

Su presidente

Saturnino Porcu

Nodas:

Est ammissa sa partetzipatzione online cun cullegamentu a su link chi at a bènnere comunicadu in antis de s’atòbiu.

S’eletzione de su Cussìgiu Diretivu s’at a fàere a iscrutìniu segretu e online, imperendi su sistema dee votu de su situ de CAMPOS.

Si ammentat chi a pustis de is eletzionis is cumponentes neo eletos de su Cussìgiu Diretivu ant a fàere sa prima riunioni po elègere su Presidente, su Vicepresidente, su Segretàriu e su Cassieri.

Articoli recenti

Menu